รู้จัก นำวัฒนา

บริษัท นำวัฒนา(เวิลด์ไวด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ในนามบริษัท นำวัฒนาโลหะการพิมพ์จำกัด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและมั่นใจในราคาที่ยุติธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของตลาดบรรจุหีบห่อทั้งเหล็กและพลาสติกอ่อน จึงได้ขยายธุรกิจทั้ง 2 ด้านควบคู่กันไป ด้านแผ่นพิมพ์โลหะ ขยายไลน์ผลิตกระป๋องโลหะ ด้านพลาสติกได้ขยายโรงงานผลิตพลาสติกอ่อน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ปี พ.ศ. 2548 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001-2000 จากสถาบัน UKAS และมาตรฐาน มรท.8001 จากกรมแรงงาน ในปี พ.ศ.2551 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและมั่นใจในราคาที่ยุติธรรม บริษัทยึดนโยบายว่า “ลูกค้าคือหุ้นส่วนธุรกิจ” เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม